top of page

Stap 2: Basisopleiding in de Montessorimethode

Een opleiding om praktische hulpmiddelen te verwerven om de onafhankelijkheid, autonomie en sociale participatie te ontwikkelen bij oudere volwassenen met cognitieve moeilijkheden en ziekte van het Alzheimertype.

Doel

De basisprincipes van de aanpak van Maria Montessori begrijpen en verstaan hoe die aan de problemen van senioren met cognitieve stoornissen aangepast worden;
De perceptie en indruk veranderen over “dementie” en mensen die eraan lijden:
In staat zijn om bewaarde vaardigheden te herkennen, evalueren en gebruiken, zelfs wanneer de behoeftes ernstig zijn;
Een aangepaste aanpak leren gebruiken in de interacties met de betrokken personen;
Activiteiten (individuele en groepsactiviteiten) leren oprichten en aanpassen op basis van de vaardigheden van de deelnemers om de betrokkenheid te vergroten;
Leren hoe je sociale rollen en een gevoel van verbondenheid terug kan geven aan de betrokken personen;
Storend gedrag kunnen analyseren en begrijpen, en concrete en aangepaste oplossingen kunnen invoeren.

 

Inhoud

Weergave van dementie: sociale representaties, institutionele modellen, leven met "dementie" en persoonsgerichte aanpak;
Van Maria Montessori tot senioren met cognitieve stoornissen: wie was Maria Montessori, de basis van de Montessori-pedagogiek, toepassing aan senioren;
Het belang van activiteiten: Activiteiten? Waar hebben we het over? Het belang van activiteiten voor de persoon, aanpassing van activiteiten, gevolgen voor de instelling en de gezinnen;
Dementie begrijpen: de geheugens en het leervermogen, herkennen van behouden vaardigheden, een andere kijk op problematisch gedrag;
Activiteiten op basis van de Montessori-aanpak: betrokkenheid bij een activiteit, Montessori-principes om activiteiten, evenementen en sociale rollen van bewoners tot stand te brengen en aan te passen;
Verandering op gang brengen: het actieplan: identificeer de acties die kunnen ondernomen worden en beslis hoe je die praktisch gaat uitvoeren.

3-daagse opleiding op locatie. Maximum 15 personen.

>>> Stap 3: Follow-up en analyse van de praktijken.

bottom of page