top of page

Meer lectuur rond het thema

Over “ouderen”

- Camp, C. (2012).  Hiding the stranger in the mirror. Center For Applied Research in Dementia.
- Braam, S. (2015). Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn vader in deze tijd. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
- Dely, H., Verschraegen, J., Steyaert, J. (2018). Ik, Jij, Samen Mens. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Berchem : EPO
- Roumanoff, C. (2015). Le bonheur plus fort que l’oubli. Parijs: Michel Lafon.
- Whitehouse, P. J., George, D. (2008). The Myth of Alzheimer’s: What You Aren’t Being Told About Today’s Most Dreaded Diagnosis. New York: St. Martin’s Press.

Van de hand van Maria Montessori

- Montessori, M. (1993). De Methode. De Ontdekking van het kind. Amsterdam: Nederlandse Montessori Vereniging.
- Montessori, M. (2006).  Het brein van het jonge Kind, aan de basis van het leven. Laren: Montessori-Pierson Publishing Company.

De aanpak

- Faber, A., Mazlish, E. (1980). How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. New York: Scribner.
- Alvarez, C. (2017). De natuurwetten van het Kind. Antwerpen: Horizon.


 

bottom of page