top of page

 Senior Montessori werkt aan een verandering van blik die we op de oudere volwassenen hebben, en op de manier waarop we hen ondersteunen en begeleiden

Senior Montessori ?

 

Het begeleiden van oudere volwassenen met al dan niet ernstige cognitieve stoornissen, stelt heuse moeilijkheden aan de zorgverleners en de mantelzorgers. Senior Montessori is een vereniging die opleidingen en begeleiding biedt aan professionele hulpverleners in de ouderenzorg of iedere persoon die met dit thema bezig is.
We streven naar een begeleiding die iedere persoon in staat stelt om positief betrokken te zijn in zinvolle activiteiten, om een gevoel van controle over zijn/haar eigen leven terug te krijgen, om hem/haar in staat te stellen eigen keuzes uit te drukken en om hem/haar terug een plaats en een rol te geven binnen een gemeenschap, dit alles in overeenstemming met eigen waarden.

Ondanks de aandoeningen is de ontplooiing van de persoon nog steeds mogelijk.

Onze aanpak steunt op het werk en de filosofie van Maria Montessori, aangepast door Professor Cameron Camp. Die persoonsgerichte aanpak steunt op de behouden vaardigheden van de persoon en op de aanpassing van zijn activiteiten, en van zijn fysieke en sociale omgeving. Dit alles met respect voor zijn identiteit.

bottom of page